Ενημέρωση για τελωνειακή διαχείριση αντικειμένων

29/09/2021

Πληροφορούμε το κοινό τα ακόλουθα:

  1. Παραλαμβάνονται αντικείμενα από Ολλανδία, των οποίων το περιεχόμενο προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο. Η πλειοψηφία των αντικειμένων δεν συνοδεύεται από ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση (ΙΤΜΑΤΤ), αλλά ούτε και από την έντυπη τελωνειακή δήλωση CN22/23, όπως θα έπρεπε. Ως εκ τούτου, η διαχείρισή τους είναι προβληματική, χρονοβόρα και αναπόφευκτα παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην περαιτέρω διαχείριση. 
  2. Αντικείμενα από το Ουζμπεκιστάν και το Βανουάτου παραλαμβάνονται χωρίς ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση (ΙΤΜΑΤΤ) και με προβληματικές ετικέτες, που καθιστούν την διαχείρισή τους εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα και αναπόφευκτα παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην περαιτέρω διαχείριση. 
  3. Όσα αντικείμενα προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή χώρες της Ε.Ε. αλλά το περιεχόμενο προέρχεται από τρίτες χώρες υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο. Στις περιπτώσεις που οι χώρες αποστολής, παρά την υποχρέωση που έχουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση (ΙΤΜΑΤΤ), δεν το πράττουν, είμαστε αναγκασμένοι να δημιουργούμε στην Κύπρο την τελωνειακή δήλωση, για το κάθε αντικείμενο. Αυτό δημιουργεί όπως είναι αντιληπτό πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, για τις οποίες δεν ευθύνονται τα Κυπριακά Ταχυδρομεία. Προβαίνουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς τις χώρες αυτές για να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους. 
  4. Αναφορικά με αντικείμενα για τα οποία έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ κατά την αγορά από διαδικτυακή πλατφόρμα (πρόγραμμα IOSS), η επιβεβαίωση του αριθμού IOSS της πλατφόρμας γίνεται ηλεκτρονικά και υπό προϋποθέσεις. Η αναγραφή του αριθμού IOSS πάνω στο αντικείμενο δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι ο παραλήπτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την καταβολή ΦΠΑ κατά την παραλαβή του αντικειμένου.
  5. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ΔΕΝ μπορούν να παραδώσουν αντικείμενα αν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί ο νενομισμένος τελωνειακός έλεγχος, όσο διάστημα και αν αυτός διαρκέσει. Φυσικά, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων καθώς και τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία.

Διαβεβαιώνουμε το κοινό ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια  για την όσο το δυνατή καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.