Διαχείριση Εισερχόμενων Αντικειμένων χωρίς Ηλ. Τελωνειακή Δήλωση

16/07/2021

Πληροφορούμε το κοινό το ακόλουθα:

  1. Παρά την υποχρέωση που έχουν οι αποστέλλουσες χώρες να συνοδεύουν τα ταχυδρομικά αντικείμενα με ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση (ΙΤΜΑΤΤ),  εντούτοις παραλαμβάνουμε μεγάλους αριθμούς αντικειμένων χωρίς το ΙΤΜΑΤΤ.
  2. Λόγω αυτού του γεγονότος, παρατηρείται συσσώρευση αντικειμένων και καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αφού δεν μπορούν να τύχουν αυτοματοποιημένης ταχυδρομικής και τελωνειακής διαχείρησης.
  3. Προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες παραστάσεις προς τις χώρες που αποστέλλουν αντικείμενα στην Κύπρο και ζητούμε την άμεση συμμόρφωσή τους προς την υποχρέωσή τους να αποστέλλουν ΙΤΜΑΤΤ.  
  4. Για το λόγο αυτό, προσωρινα, αντικείμενα που δεν συνοδεύονται από ΙΤΜΑΤΤ αποστέλλονται για διαχείριση, τελωνειακό έλεγχο και παραλαβή στα Επαρχιακά Γραφεία Δεμάτων.
  5. Παρακαλούμε το κοινό όπως προσέρχεται για παραλαβή των αντικειμένων, ΜΟΝΟ αν έχει λάβει ειδοποίηση (έντυπη ή με SMS), για αποφυγή ταλαιπωρίας και συνωστισμού.