ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-Αντικείμενα IOSS Επιστροφή ΦΠΑ

13/09/2021

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι κατά τη διάρκεια εξέτασης των αιτημάτων για επιστροφή του ΦΠΑ/Τέλους Προσκόμισης στο Τελωνείο που πληρώθηκε στην Κύπρο για αντικείμενα IOSS, διαπιστώνεται ότι πολλοί πελάτες:

  1. Δεν καταχωρούν στο πεδίο Αρ. Αντικειμένου, τον αριθμό του ραβδωτού κωδικού που έχει τη μορφή ΧΧ123456789ΧΧ, δηλ. για παράδειγμα RU123456789GB. 
  2. Καταχωρούν στο πεδίο Αρ. Αντικειμένου αριθμό ειδοποίησης, πχ. 51223 Black. Αυτό δυσχεραίνει την έγκαιρη εξέταση του αιτήματος. 
  3. Καταχωρούν στο πεδίο Αρ. Αντικειμένου αριθμό IOSS της μορφής ΧΧ123456789. Αυτό δεν δίνει την δυνατότητα εξέτασης του αιτήματος. 

Σε περίπτωση που το αίτημά σας δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω και προς αποφυγή αχρείαστης ταλαιπωρίας/καθυστέρησης, παρακαλούμε όπως υποβάλετε ξανά το αίτημά σας ακολουθώντας τον ορθό τρόπο.

Επαναλαμβάνουμε ότι για να μπορεί να επιστραφεί ο ΦΠΑ/Τέλος Προσκόμισης στο Τελωνείο που πληρώθηκε στην Κύπρο, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις αντικειμένων που προωθήθηκαν μέσω των Ολλανδικών Ταχυδρομείων, θα πρέπει:

  1. Η πλατφόρμα από την οποία έγινε η αγορά να είναι εγγεγραμμένη σε μητρώο ΦΠΑ κράτους μέλους της ΕΕ.
  2. Να έχει αποσταλεί ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση για το συγκεκριμένο αντικείμενο.
  3. Στην ηλεκτρονική τελωνειακή δήλωση, να περιλαμβάνεται σε συγκεκριμένο πεδίο, έγκυρος αριθμός IOSS.