Έκκληση προς το κοινό...

18/03/2020

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία απευθύνουν έκκληση προς το κοινό όπως:

  1. Προσέρχεται στα Ταχυδρομικά Γραφεία και στα ΚΕ.ΠΟ. όταν είναι απόλυτη ανάγκη.
  2. Σε περίπτωση που φτάνοντας στο Ταχυδρομικό Γραφείο υπάρχει κοινό που περιμένει, παρακαλούμε όπως επανέλθει αργότερα. 
  3. Η είσοδος στα Ταχυδορμικά Γραφεία και στα ΚΕ.ΠΟ. επιτρέπεται μόσο σε μέγιστο αριθμό δύο (2) ατόμων ανά πάσα στιγμή. 

Παρακαλούμε το κοινό όπως συνεργάζεται με τους Ταχυδρομικούς Λειτουργούς στην εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων, που στόχο έχουν την προστασία της υγείας του κοινού και των συναδέλφων. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία παραμένουν στις επάλξεις και πιστά στην αποστολή τους προσπαθούν, κάτω από δύσκολες συνθήκες να εξυπηρετήσουν το κοινό.