Τεχνικό πρόβλημα στην αποστολή ειδοποιητηρίων με SMS

20/01/2021

Επιθυμούμε να ενημερώσουμε το κοινό, ότι σήμερα, 20/1/2021,  παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα με το σύστημα αποστολής ειδοποιητηρίων με SMS, με αποτέλεσμα να αποσταλεί μικρός αριθμός SMS που αφορούσε παλιά αντικείμενα. Μόλις έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, αποστάληκε αμέσως νέο SMS για να αγνοηθεί το περιεχόμενο του πρώτου μηνύματος. Δυστυχώς, αριθμός πελατών προσήλθε για παραλαβή αντικειμένου με βάση το λανθασμένο μήνυμα. Εκφράζουμε τις απολογίες μας για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε.