Περίοδος Λουζινιανών / Ενετών (1192 - 1571)

Ξεκινώντας λοιπόν από την εποχή των Λουζινιανών το 1192, αναφέρεται ότι όταν κατέλαβαν το νησί άρχισαν να κατασκευάζουν και τους πρώτους δρόμους, κάτι που βοήθησε και προώθησε την ταχυδρομική επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων του νησιού.

Στη συνέχεια, οι Ενετοί με την άφιξη τους στο νησί το 1489 έδωσαν μεγαλύτερη σημασία στο οδικό δίκτυο, και εκτός από την κατασκευή δρόμων, έκτισαν γεφύρια για τη σύνδεση πόλεων και χωριών καθώς και λιμάνια για εξυπηρέτηση των εμπορικών τους δραστηριοτήτων. Η συγκοινωνιακή αυτή ανάπτυξη συνέβαλε στην καλύτερη επικοινωνία των ανθρώπων μέσω επιστολών, μηνυμάτων, εμπορευμάτων. 

Η ανάπτυξη του νησιού κατά τη διάρκεια της ενετοκρατίας συνεχίζεται. Η αλληλογραφία όλων των κατηγοριών, εμπορική, διπλωματική, στρατιωτική, ιδιωτική ήταν σημαντική.   Την περίοδο εκείνη παρατηρείται  και αυξημένη διακίνηση επιστολών από και προς το εξωτερικό. Στο εσωτερικό, η διακίνηση είναι λιγότερη λόγω του χαμηλού αριθμού των εγγραμμάτων και των δυσκολιών της μεταφοράς της αλληλογραφίας, η οποία μεταφέρεται μέσω αμαξιτών χωματόδρομων που συνέδεαν τις πόλεις μεταξύ τους, καθώς και τα μεγάλα χωριά.   

Οι Ενετοί κατά την παραμονή τους στην Κύπρο ίδρυσαν το πρώτο Ταχυδρομείο κάτι που προώθησε ακόμη περισσότερο την ταχυδρομική επικοινωνία προς και από την Κύπρο.  Ταχυδρομικές σφραγίδες δεν υπήρχαν τότε.  Μερικές φορές ανέγραφαν στις επιστολές κεφαλαία γράμματα, τα οποία όταν ερμηνεύονταν αποκτούσαν συγκεκριμένη σημασία. Αν χρειαζόταν να εξασφαλιστεί το απόρρητο του γράμματος, αυτό γινόταν με βουλοκέρι ή και με ιδιωτική σφραγίδα.