Εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας σε διεθνή μορφή. Ξεκινήστε με τον κωδικό χώρας.
Παράδειγμα για Κύπρο: 357XXXXXXXX

Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 8 χαρακτήρων, περιέχει τουλάχιστον έναν πεζό, κεφαλαίο αλφαβητικό χαρακτήρα, έναν αριθμό και έναν ειδικό χαρακτήρα (!@#$%^&*)