Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες

Η Ιδιωτική Ταχυδρομική Θυρίδα (Ι.Τ.Θ.) αποτελεί ένα ασφαλισμένο τρόπο παραλαβής της αλληλογραφίας σας. Ανεξάρτητα από το τόπο διαμονής ή εργασίας σας, η Ι.Τ.Θ. προσφέρει μια σταθερή διεύθυνση αλληλογραφίας.

Υπάρχουν περισσότερες από 31.500 Ι.Τ.Θ.  εγκατεστημένες σε όλα σχεδόν τα ταχυδρομικά γραφεία παγκύπρια. Είναι προσβάσιμες 24 ώρες το 24ωρο. Η αλληλογραφία σας βρίσκεται στην Ι.Τ.Θ. με ασφάλεια, αφού δεν είναι εκτεθειμένη στο οικιακό σας γραμματοκιβώτιο.

Ενοικίαση θυρίδας ή ανανέωση της ενοικίασης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραφείο, ανεξάρτητα σε ποιο γραφείο βρίσκεται εγκατεστημένη ή από τη διαδικτυακή πύλη

(Για πληροφορίες πώς να συνδεθείτε με τη διαδικτυακή πύλη, πατήσετε εδώ).

Η πληρωμή του ενοικίου μπορεί να γίνει  σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραφείο:

Με τη χρήση της πιστωτική σας κάρτας, μπορείτε να πληρώσετε, από την άνεση του γραφείου ή του σπιτιού σας μέσω της διαδικτυακής πύλης στην ιστοσελίδα μας.

Για να συνδεθείτε με τη διαδικτυακή πύλη πατήστε εδώ.

Για ανανέωση της ενοικίασης από την ιστοσελίδα της JCC Smart, πατήστε εδώ.